Политика за поверителност

Напоследък, опазването на личните данни се превърна в голямо предизвикателство. Защитата на личните данни на всеки, който посещава нашия уебсайт е от голямо значение за нас, Фондация “Последната Клетка”, ЕИК: 205858712, затова държим процедурата по обработването на Вашите лични данни да бъде максимално открита и прозрачна.

Настоящият документ описва начините и условията, при които събираме, защитаваме и използваме Вашите данни, както и правата Ви върху информацията за Вас, която съхраняваме.

Ако имате въпроси или притеснения, не се колебайте да се свържете се с нас на: office@thelastcage.org.

1. Кои сме ние?

Ние, Фондация “Последната Клетка” (наричана още “Фондацията”) сме доброволна, самоуправляваща се гражданска организация, която работи за развитието на защитата на животните в България и повишаване осведомеността на обществото по отношение на добрите, модерни и хуманни политики спрямо животните и природата.

Нашият уебсайт, сайтът на Фондацията е thelastcage.org.

2. Защо събираме Вашите лични данни

Ние събираме Вашите лични данни за да можем да Ви идентифицираме и да общуваме с Вас с оглед осъществяваме дейността и целите на Фондацията.

3. Какви данни събираме и обработваме

Ние събираме Вашите лични данни с оглед постигане целите на Фондацията. Личните данни, които събираме от Вас, служат за да Ви идентифицираме и да комуникираме с Вас. Правното основание за това е чл.6, ал. 1 от Общия регламент за защита на личните данни /GDPR/, който ни позволява да обработваме Вашите лични данни с оглед постигане целите на Фондацията, след получаване на Вашето информирано съгласие.

Описание на данните, които събираме можете да видите по-долу:
– Имена на физическо лице (вкл. имена на физическо лице, представител на юридическо лице), длъжност, емайл, телефон, адрес, населено място, държава;

– Писма/електронна поща и друга кореспонденция с нас;

– История на дарителство – за нашите дарители;

– Фото и видео изображения на посетители на нашите събития;

– Сайтът на Фондацията thelastcage.org събира бисквитки. Бисквитките са информация, съхранена във Вашия интернет браузър. Те служат за запазване на настройките и идентификатори, които са необходими за някои от функционалностите на сайта. Бисквитките съдържат информация, която ни помага да подобрим функционалността на сайта. Ако не желаете да събираме бисквитки, може да ги спрете чрез настройките на Вашия браузър. Имайте предвид, че е възможно сайтът да не функционира нормално без някои от тях.

– “Бисквитките от трети страни” – Facebook, Instagram, Twitter, Youtube могат да използват бисквитки за споделяне на съдържание в социалните мрежи. Наличието и броят на тези бисквитки зависят от Вашата употреба на социалните мрежи преди или по време на посещението Ви на уебсайта на Фондацията. Можете да се запознаете с политиките за управление на бисквитките от социалните мрежи на съответните им сайтове.

– Сайтът на Фондацията не съхранява данни за банкови карти или други платежни инструменти. Електронните плащания се обработват изцяло извън платформата от Paypal. Това исиква данните от банкови карти да се въвеждат при всяка транзакция.

4. Как събираме Вашите лични данни

Ние събираме Вашите лични данни с оглед постигане целите на Фондацията след получаване на Вашето информирано съгласие съгласно чл.6, ал. 1 от ОРЗЛД. Ние събираме Вашите лични данни по следните начини:
– директно от Вас: чрез анкети, формуляри, декларации и др. документи, които попълвате, електронна поща и съобщения, които ни изпращате, телефонни разговори с Вас;

– чрез сайта на Фондацията, вкл. при попълване и изпращане на формуляри от Ваша страна;

– чрез страниците и групите ни в социалните мрежи и медии и чрез профилите ни в каналите за споделяне в Интернет;

5. Как използваме Вашите лични данни

Ние събираме Вашите лични данни за да можем да Ви идентифицираме и да общуваме с Вас с оглед осъществяваме дейността и целите на Фондацията.
Можем да Ви изпращаме информация за нашите дейности, кампании, проекти, инициативи и събития ако сте заявил съгласие да получавате нашия бюлетин. Ако желаете да се откажете, като ни пишете на office@thelastcage.org.

6. Право на оттегляне на съгласието

Ние обработваме данни въз основа на Вашето информирано съгласие (чл. 6 (а) от ОРЗЛД) и Вие можете да оттеглите това съгласие по всяко време и без да дължите обяснение за своето решение.

За да оттеглите съгласието си, моля свържете се с нас на office@thelastcage.org.

Подаването на заявление за спиране на обработка на Вашите данни касае единствено бъдещите периоди и няма правна тежест върху вече настъпили минали събития.

7. Вашите права при съхранение на данните Ви

Правната рамка на ОРЗЛД Ви гарантира съвкупност от права, които можете да упражните по отношение на Вашите лични данни по всяко време. Вие имате следните права:

– Право на достъп: това е правото да получите препис на съхраняваните от нас Ваши лични данни. За тази цел, моля, свържете се с нас на office@thelastcage.org
Стараем се да отговорим на постъпилите правдиви запитвания в рамките на 30 работни дни. В случай на забавяне от наша страна, ще Ви уведомим своевременно.

– Право на коригиране: това е правото да ни информирате за установена непълнота или невярност в данните, с които разполагаме за Вас. Процедурата отново изисква да подадете сигнал на адрес office@thelastcage.org за тези ваши констатации;

– Право на изтриване: това е правото да поискате заличаване на личните Ви данни;

– Право на ограничаване на обработването на данните: това е правото да поискате временно ограничаване на използването на личните данни, които сте ни предоставили;
– Право на преносимост: това е правото да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

– Право на възражение: това е правото да внесете корекции в начина, по който използваме данните Ви.

При наличие на законова норма, която ни задължава да продължим да пазим и обработваме Вашите данни, Вие ще бъдете уведомени за това след подаване на заявление по гореизброените права.

8. Социални медии и платформи, които използваме

Фондацията използва услугите на следните социални медии, мрежи и канали за споделяне в Интернет с оглед постигане на целите си:

Facebook: нашата страница в социалната мрежа Facebook се администрира от Facebook и се управлява от екипа на Фондацията. Политиката за поверителност на Facebook може да прочетете тук: https://facebook.com/policy.php/

Instagram: профилът ни в Instagram се администрира от Instagram, съгласно Политиката за поверителност на Instagram, която може да прочетете тук: https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=368390626577968&bc[1]=285881641526716

Twitter: профилът ни в Twitter се администрира от Instagram, съгласно Политиката за поверителност на Twitter, която можете да прочетете тук: twitter.com/en/privacy

LinkedIn: профилът ни в LinkedIn се администрира от Instagram, съгласно Политиката за поверителност на LinkedIn, която можете да прочетете тук: www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other

YouTube: каналът ни в YouTube се администрира от Youtube, съгласно Политиката за поверителност на YouTube, която можете да прочетете тук: policies.google.com/privacy?hl=en

Pinterest: профилът ни в Pinterest се администрира от Pinterest, съгласно Политиката за поверителност на Pinterest, която може да видите тук: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy/

9. Подаване на жалба

В случаи, че сте останали неудовлетворени от начина, по който Вашите данни са били обработени, моля да ни изпратите своите впечатления на office@thelastcage.org.

Законът ви дава възможност да се свържете и с Комисията за защита на личните данни, намираща се: България, 1592, гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; Телефон: +359 2 91 53 518; Факс: +359 2 91 53 525; email: kzld@cpdp.bg, уеб адрес: https://www.cpdp.bg/.

10. Актуализация / обновяване

Настоящата политика за поверителност се актуализира редовно, с цел да бъдем максимално ясни и открити и точни. Полагаме усилия всяко значително изменение да достигне до всички засегнати в дадения случай лица. В случай че продължите да използвате нашия сайт и други социални платформи след получаване на уведомлението, това се приема като форма на информираност с последната версия на Политиката за поверителност.

Последна актуализация: 17.11.2022г.