За нас

Кои сме ние?

Заедно за животните

Последната Клетка фокусира вниманието си върху начина, по който възприемаме животните в ежедневието си, както и начина по който са представени в сферите на човешките дейности.

В индустриите, експлоатиращи животни за печалба, причиняването на страдание на животните в особено големи мащаби е ежедневна практика. Това са индустриите, където животните биват третирани като продукти и стока, а не като живи същества: интензивно животновъдство, кожухарската промишленост за добив на кожи, козметичната и фармацевтичната индустрии, където животнтие се подлагат на особено жестоки експерименти и индустрията на забавлението, включваща циркове, зоопаркове, делфинариуми, аквариуми и др.

Целта на Последната Клетка да намали страданието, което причиняваме на животните. Вярваме, че осъзнаването на проблема води до търсене и намиране на решения и хуманни практики във всички области, където се причинява страдание на живи същества. Убедени сме, че за тази цел е необходима еволюция в начина, по който възприемаме животните, и искаме да допринесем за тази еволюция.

Чрез кампании, разследвания, активизъм, административни инициативи и образователни акции, Последната Клетка ще покаже истинското лице на животновъдните индустрии защото знаем, че е не само възможно но и крайно наложително човекът да започне да съжителства с живата природа без експлоатация и насилие.

Ние работим за повишаване на осведомеността и развитието на добре информирано гражданско общество по отношение на надеждните, модерни и хуманни практики спрямо животните и природата. Ще възпитаваме и насърчавме хуманно отношение към животните и ще се стремим към постигане на дългосрочна промяна в отношението на обществото ни към тях

Докато последната клетка остане празна.