Областите, в които животните страдат най-много и най-продължително са същевременно много далечни и изключително близки до нашето ежедневие. Те са добре познати на всички, но старателно се държат извън фокуса на общественото внимание. Това са областите, в които животните се използват и третитрат не като живи същества, а като стока:

Животновъдна индустрия

Където се използват за месо, мляко и яйца.
Научни изследвания

Животните в лагбораториите на козметичната и фармацевтичната индустрия са подложени на жестоки, ненужни експерименти.

Кожухарската индустрия

Където с драни живи в името на модата.
Търговия

Индустриите, които използват животните като стока /инвентар/: търговци, развъдници, и понякога у нас – институциите, отговорни за тях.